Khấn gì khi chuyển và xây sửa nhà mới?

Với việc động thổ, bắt đầu một công trình xây dựng của gia đình thì sử dụng bài văn khấn động thổ sẽ hợp lí hơn. Nhưng với những việc như chuyển nhà mới, khi phải sửa chữa lớn trong gia đình như xây cổng, khi cất nóc, xây thêm tầng trên hay nên dùng bài văn khấn nào.

Đây cũng không phải một việc quá lớn, trọng đại như động thổ nhưng cũng không phải là một việc nhỏ, vì việc xây cổng hay xây thêm tầng cũng ảnh hưởng nhiều tới đất đai, ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi nhà và chính những người đang ở trong ngôi nhà đó.

Dưới đây, Phong thủy số giới thiệu tới bạn bài cúng khi làm những việc như chuyển nhà, cất nóc hay xây cổng,… mà dân gian ta hay dùng.

Lễ vật cần chuẩn bị: Chuẩn bị hương vàng, rượu trà, hoa quả và một đĩa xôi gà hoặc xôi thịt, có thêm đèn hoa.

Sau khi chuẩn bị xong thì đọc bài cũng dưới đây, nếu quý vị in bài cúng ra đề điền tên gia chủ vào thì sau khi khấn xong đốt bài cúng kềm theo tiền vàng.

 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Quan Đương nhiên.
 • Con kính lạy Các Tôn thần bản xứ.
 • Tín chủ chúng con là:……………………………………………………………………………….
 • Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………..
 • Hôm nay là ngày …………..tháng……………………..năm…………………….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo………………………( cất nóc, làm nhà, làm cổng, lên tầng,…….) căn nhà tại địa chỉ………………………………….. ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ ( cất nóc, làm cổng, lên tầng, làm việc gì nói việc đó).
 • Tín chủ con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sợ nguyện tòng tâm.
 • Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn thảo phụ mộc, quanh khất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng lành.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!
 • Nam mô a di Đà Phật!

Tuy nhiên để việc chuyển nhà tốt thì quý bạn cũng phải xem ngày tốt chuyển nhà nữa, mà việc xem ngày tốt không phải ai cũng biết ngày nào tốt chuyển nhà cả, sau khi về nhà mới mình củng cần mua sắm thêm 1 ít vật phẩm phong thủy để trang trí lại nhà cửa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, interactive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.